Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

2012 - 2013

YENİ KAYITLARI

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

MAKEDONYA

ÜNİVERSİTELERİ

POLONYA

ÜNİVERSİTELERİ

Moldova Teknik Üniversitesi

ÜSKÜP KİRİL İ METODİ

ÜNİVERSİTESİ

MOLDOVA

ÜNİVERSİTELERİ

Moldova Tıp Üniversitesi

Üsküp Kiril i Metodi Üniversitesi

1949 yılında 3 fakülte eğitim hayatına başlayan Kiril i Metodi üniversitesi;bugün 21 fakülte ve 5 araştırma enstitüsü eğitim hizmeti vermeye devam etmektedir. Günümüzde yaklaşık 50.000 öğrencinin eğitim gördüğü üniversite,eğitim ve  bilim konularında uzman akademisyen kadrosu ile kalifiye mezun yetiştirmekte ve dünyada 70 in üzerinde ülke tarafından diplomaları tanınmaktadır.Bugüne kadar 126.000 cıvarında lisans,5300 cıvarında yüksek lisans,3000 cıvarında da doktora mezunu vermiş olan üniversite Balkanların en prestijli Üniversitelerinden bir tanesidir.

 

Kiril i Metodi üniversitesinin diğer faaliyetleri arasında çeşitli bilimsel araştırma enstitüleri,sanat, spor ,bilgi ve eğlence gibi faaliyetler gösteren  dernekler ve sosyal kulüpler mevcutturBu üniversitede lisans ve yüksek lisans alanında eğitim görebilen öğrenciler doktora gibi akademisyen öğretim görevlisi olma olanakları1na sahiptir.

 

Yüksek öğretim kanununa uygun olarak faaliyet gösteren  üniversite Sosyal, teknik, fen bilimleri, matematik,tıp,bio teknik bilimler,güzel sanatlar dalında araştırma çalışmalarını, ayrıca bir bağımsız araştırma enstitüleri ile, tüm bilimsel alanlarda eğitim programları geliştirir

KİRİL i METODİ ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELERİ /FACULTIES

İnşaat Mühendisliği Fakültesi

 

1.Yapı İnşaat Mühendisliği

 

Teknik mekanik ve malzeme mukavemeti

Konstrüksiyon teorileri

Ağaç ve beton konstrüksiyonlar

Çelik konstruksiyonlar

 

2.Hidro teknik İnşaat Mühendisliği

 

Nehir ve derelerin Hidrolik, Hidroloji ve düzenlemesi

Su, kanalizasyon ve sulama kanalları

Hidro Enerji Yapıları, Hidro enerji ve su kontrol sistemleri

 

3.Kara ve Demiryolları İnşaat Mühendisliği

 

Mimarlık Fakültesi

 

Genel Mimari

 

Ekonomi Fakültesi

 

1.E-ticaret

2.Ekonomi

3.Pazarlama

4.Yönetim

5.Dış Ticaret

6.Muhasebe ve Denetim

7.Finans Yönetimi

 

Makine Fakültesi

 

1.Üretim Mühendisliği

2.Ulaştırma, Makine ve Lojistik Mühendisliği

3.Isı Mühendisliği

4.Otomasyon ve Sıvı Mühendisliği

5.Malzemeler, kaynak ve yapı Mühendisliği

6.Sanayii Mühendisliği ve yönetim

7.Motorlu Araçlar Mühendisliği

8.Enerji ve Çevre Mühendisi

9.Меkatronik Mühendisi

 

Tıp Fakültesi

 

1.Genel tıp doktoru

2.Tıp Hemşiresi ve tıp teknisyeni

3.Radyoloji Teknisyeni

4.Fizyoterapist

5.Konuşma Terapisi /Logopedi

 

Tıp Uzmanlık Bölümleri

 

1.Medikal Kimya

2.Biofizik

3.Biyoloji ve İnsan Genetiği

4.Anatomi

5.Biokimya

6.Histoloji ve Embriyoloji

7.İç Hastalıkları/Dahiliye

8.Psikoloji

9.Parasitoloji ile birlikte Mikrobiyoloji

11.Patoloji

12.Patopsikoloji

13.Toksikolji ile birlikte Farmakoloji

14.Nükleer tıp

15.İmmünobiyoloji ve İnsan Genetiği

16.Genetik

17.Radyoloji

18.Pediyatri

19.Bulaşıcı Hastalıklar

20.Cerrahi

21.Psikiyatri

22.Onkoloji ve Radyoterapi

23.Dermatoji

24.Epidemi ve İstatistik

25.Nevroloji

26.Ortopedi

27.Oftalmoloji / Göz

28.Kulak Burun Boğaz

29.Kadın Hastalıkları ve Doğum

30.Anesteziyoloji ve Resüsitasyon

31.Hijyen / Temizlik

32.İş yeri Hekimliği

33.Sosyal tıp ve tıbba giriş

34.Adli tıp

35.Tıp Etiği

36.Fizik tedavi ve Rehabilitasyon

37.Temel Sağlık Hizmetleri

38.Transfizyoloji

 

Eğitim fakültesi

 

1.Okul öncesi Eğitmen

2.Sınıf Öğretmenliği

 

Hukuk Fakültesi

 

 1.Hukuk Eğitimi

 

     1. İdare Hukuku ve Kamu Yönetimi

     2. Yurttaşlık Sivil ve Medeni Usul Kanunu

     3. İş Hukuku

     4. Hukuk Tarihi

     5. Ceza Hukuku

     6. Uluslararası hukuk ve Uluslararası İlişkiler

     7. Roma Hukuku ve Özel-tüzel Gelenekler

     8. Anayasa Hukuku

     9. Finans ve Finans Hukuku

    10. Fikri mülkiyet Hukuku/Telif Hukuku

 

2.Siyasal Bilgiler

 

    1. Günümüzde uygulanan Politikalar

     2. Diplomasi ve Uluslararası İlişkiler

     3. Siyaset Yönetimi

     4. Avrupa Kurumları ve Politikaları

     5. Barış eğitimi

 

3.Gazetecilik

 

     1.Gazetecilik

     2.Medya ve İletişim

 

Doğal Bilimler ve Matematik Fakültesi

 

Matematik Enstitüsü

 

  1.Analiz Enstitüsü

  2.Cebir Geometri Enstitüsü

  3.Topoloji Enstitüsü

  4.Uygulamalı Matematik Enstitüsü

 

Fizik enstitüsü

Kimya enstitüsü

Biyoloji Enstitüsü

Coğrafya Enstitüsü

Bilişim Enstitüsü

Etnoloji ve Antropoloji Enstitüsü

Sismoloji ve Gözlem Enstitüsü

 

Diş Hekimliği Fakültesi

 

1.Diş Tıp Doktoru

2.Diş Hekimliği

3.Profesyonel Diş Teknisyeni

4.Profesyonel Diş Hemşiresi

 

 

Teknoloji ve Metalurji Fakültesi

 

1.Konfeksiyon Mühendisliği

2.Metalurji Mühendisliği ve metal materyaller

3.Malzeme Bilimi

4.İnorganik mühendislik ve çevre koruma

 

     Ametal mühendisliği

     Temel İnorganik Mühendislik

 

5.Polimer ve Organik Mühendislik

6.Gıda Teknolojisi ve Biyoteknoloji

 

     Gıda Teknoloji Mühendisi

     Bioteknoloji Mühendisi

 

7.Kimyasal Süreç Mühendisliği

 

Veteriner Fakültesi

 

Mobilya ve İç Mimari Tasarım Teknoloji Fakültesi

 

 1..Ahşap yapılar ve mobilya ve iç dekorasyon

 2..Ağaç Sanayi Yönetimi

 3..Ahşap sektöründe makine, enerji ve ulaştırma

 4..Üretime hazırlık

 5..Yüzey işleme ve mobilya döşemeleri

 6..Ağaçta önişleme

 7..Mobilya ve İç tasarım

 8..Mobilya ve iç mekan ürünlerin tasarlanması için Teknolojiler

 

Dramatik Sanatlar Fakültesi

 

Elektrik Mühendisliği ve Bilgi Teknolojileri Fakültesi

 

 1. Bilgi Teknoloji Mühendisliği

 2. Bilgi ve Bilgisayar Mühendisliği

 3. Elektrik Güç Sistemleri Mühendisliği

 4. Elektrik Güç cihazları Mühendisliği

 5. Elektronik, Radyo ekipmanı ve sinyal işleme Mühendisliği

 6. Dönüşüm ve elektrik enerjisi kullanımı Mühendisliği

 7. Bilgisayar Sistem Mühendisliği ve Otomasyon

 8. Telekomünikasyon Mühendisliği

 9. Güç Mühendisliği ve Yönetimi

 

 

 

Ziraat Bilimleri ve Gıda Fakültesi

 

  1.BİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİ

 

     Bağcılık ve şarapçılık bölümü

     Meyvecilik bölümü

     Genetik ve doğru ürün seçme bölümü

     Bahçecilik ve çiçekçilik bölümü

     Zirai meteoroloji bölümü

     Tarım ürünleri işleme bölümü

     Özel tarım mahsulleri bölümü

 

  2.HAYVAN BİOTEKNOLOJİSİ

 

     Hayvancılık bölümü

     Hayvan Sağlık ve Sosyal Yardım Bölümü

     Hayvansal ürün teknolojisi

     Beslenme ve besleyici gıda ürünleri Teknolojisi bölümü

     Biyokimya ve genetik Mühendisliği bölümü

 

  3.GIDA

 

     Gıda ürünlerinde Kalite ve standart koruma bölümü

     Sebze ve meyve işleme bölümü

     Çevre bölümü

     Toprak bölümü

     Sulama ve Erozyondan koruma bölümü

     Ekoloji ve çevre koruma bölümü

     Zirai Kimya bölümü

 

  4.BİTKİ KORUMA VE ZİRAAT TEKNİKLERİ

 

      Bitki Koruma Bölümü

      Ziraat Teknik bölümü

      Genel mahsul Bölümü

 

  5.ZİRAAT EKONOMİSİ

 

      Tarım İşletme bölümü

      Tarım ekonomisi bölümü

      Özel Eğitim Bölümleri

      Bağcılık ve Şarapçılık

      Özel bitki ve tütün

      Botanik ve Mikrobiyoloji

      Pedolo. Zirai kimya ve Arazi Islahı

      Genetik ve Seçim

      Bahçecilik ve çiçekçilik

      Ekonomi ve Organizasyon

      Bitki Koruma

      Tarım teknolojisi

      Meyve üretim ve işleme

      Genel kırpma

      Çiftlik hayvancılığı

      Meyvecilik

 

Bilgi Bilim ve Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi

 

 1.Bilgisayar bilimi ve Bilgisayar Mühendisliği

 

• Yazılım Mühendisliği

• Bilgi Bilimi

• Donanım Mühendisliği ve Sistemleri

• Paralel İşleme

• Akıllı Sistemler ve Robotik

• Multimedya, bilgisayar grafikleri ve görselleştirme

• Bilgi Sistemleri

 

2.Ağ Teknolojileri

 

• BİT Sistemlerinin tasarım ve Yönetimi

• İletişim Teknolojileri

• İnternet Programlama

• Kablosuz ve Mobil Sistemler

 

3.E-Teknolojilerin Uygulanması

 

• Bilişim sistemleri Yönetimi

• E-Ticaret Teknolojileri

• Yeniliklerle Yönetim

• E-Toplum

 

4.Bilgisayar Eğitimi

 

5.Bilişim ve Bilgisayar Mühendisliği

 

6.Profesyonel Bilişim Eğitimi

 

7.Akademik Bilişim eğitimi (4 yıllık eğitim)

 

8.Bilişim Teknolojileri Profesyonel Eğitimi

 

 

Güzel Sanatlar Fakültesi

 

 

Müzik Fakültesi Konservatuarı

 

 

Beden Eğitimi ve Spor Fakültesi

 

 

Eczacılık Fakültesi

 

    Laburatuar Biomühendisi

 

Felsefe Fakültesi

 

  1.Filozofi

   2.Pedagoji

   3.Tarih

   4.Sanat Tarihi

   5.Arkeoloji

   6.Klasik Filoloji

   7.Psikoloji

   8.Sosyoloji

   9.Güvenlik, savunma ve dünya barışı

  10.Sosyal çalışma ve Sosyal Politika

  11.ÖZEL EĞİTİM VE Rehabilitasyon

  12.Cinsiyet Uzmanlığı

 

Filoloji Fakültesi

 

1.Makedon dili ve Güney Slav dilleri

2.Makedon Edebiyatı ve Güney Slav Edebiyatı

3.Alban dili ve Edebiyatı

4.Alman dili ve Edebiyatı

5.Roman dilleri ve edebiyatı

6.Fransız dili

7.Roman dili

          İspanyol dili

          Portekiz dili

8.İngiliz dili ve edebiyatı

9.Slav dilleri

          Rus dili

          Polonya dili

          Çek dili

10.Türk dili ve Edebiyatı

11.Macar dili

12.Genel ve Karşılaştırmalı Edebiyat

13.Yazılı ve Sözlü Filoloji

14.Sosyal bölümler için yabancı dil eğitimi

15.Makedon dili için test ve belgelendirme merkezi

16.İtalyan dili ve Edebiyatı

 

Orman Fakültesi

 

1.Orman Mühendisi

2.Ağaç endüstri Mühendisi

 

ENSTİTÜLER

 

 Ekonomi enstitüsü

 

 Tarım enstitüsü

 

 Deprem ve Sismoloji Enstitüsü

 

 Sosyolojik, Siyasi ve Hukuki Araştırmalar Enstitüsü

 

 Hayvancılık Enstitüsü

 

ÜNİVERSİTEYE BAĞLI BİLİMSEL KAMU KURUMLARI

 

 Makedon Edebiyat Enstitüsü

 

 Makedon dili Enstitüsü

 

 Ulusal Tarih Enstitüsü

 

 Makedon Folklor Enstitüsü

 

ÜNiVERSİTEYE BAĞLI DİĞER YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI

 

 Ortodoks İlahiyat Fakültеsi.

 

ÜNİVERSİTEYE BAĞLI DİĞER ORGANİZASYONLAR

 

  Akademik Kültür ve Sanat Dernеği

 

  Devlet Öğrenci yurdu

 

  Devlet Öğrenci Merkezi

 

  Öğrenci Sağlık Merkezi

  Ulusal Kütüphane

 

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Anasayfa

Yeni Kayıtlar

Ülkeler

Üniversiteler

Hizmetler

Yararlı Bilgiler

İletişim

Makedonya'da Eğitim, Polonya'da Eğitim ve danışmanlık hizmetleri için İletişim bilgileri;

 

Telefon: 0(212) 225 39 40 - 0(212) 225 39 10

Cep Tlf. Numarası: 0(541) 724 86 24 - 0(532) 203 97 39

E-Mail: fbaegitim@gmail.com

Makedonya'da Eğitim

Tüm hakları Saklıdır