Üsküp Kiril i Metodi Üniversitesi

Üsküp Kiril i Metodi Üniversitesi

1949 yılında 3 fakülte eğitim hayatına başlayan Kiril i Metodi üniversitesi bugün 21 fakülte ve 5 araştırma enstitüsü eğitim hizmeti vermeye devam etmektedir. Günümüzde yaklaşık 50.000 öğrencinin eğitim gördüğü üniversite, eğitim ve  bilim konularında uzman akademisyen kadrosu ile kalifiye mezun yetiştirmekte ve dünyada 70 in üzerinde ülke tarafından diplomaları tanınmaktadır. Bugüne kadar 126.000 civarında lisans,5300 civarında yüksek lisans,3000 civarında da doktora mezunu vermiş olan üniversite Balkanların en prestijli Üniversitelerinden bir tanesidir.

Kiril i Metodi üniversitesinin diğer faaliyetleri arasında çeşitli bilimsel araştırma enstitüleri, sanat, spor ,bilgi ve eğlence gibi faaliyetler gösteren  dernekler ve sosyal kulüpler mevcuttur. Bu üniversitede lisans ve yüksek lisans alanında eğitim görebilen öğrenciler doktora gibi akademisyen öğretim görevlisi olma olanakları1na sahiptir.

Üsküp Kiril i Metodi Üniversitesi

Web Sitesi :http://www.ukim.edu.mk

KİRİL i METODİ ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELERİ /FACULTIES

İnşaat Mühendisliği Fakültesi

1.Yapı İnşaat Mühendisliği

Teknik mekanik ve malzeme mukavemeti
Konstrüksiyon teorileri
Ağaç ve beton konstrüksiyonlar
Çelik konstruksiyonlar

2.Hidro teknik İnşaat Mühendisliği

Nehir ve derelerin Hidrolik, Hidroloji ve düzenlemesi
Su, kanalizasyon ve sulama kanalları
Hidro Enerji Yapıları, Hidro enerji ve su kontrol sistemleri

3.Kara ve Demiryolları İnşaat Mühendisliği

Mimarlık Fakültesi

Genel Mimari

Ekonomi Fakültesi

1.E-ticaret
2.Ekonomi
3.Pazarlama
4.Yönetim
5.Dış Ticaret
6.Muhasebe ve Denetim
7.Finans Yönetimi

Makine Fakültesi

1.Üretim Mühendisliği
2.Ulaştırma, Makine ve Lojistik Mühendisliği
3.Isı Mühendisliği
4.Otomasyon ve Sıvı Mühendisliği
5.Malzemeler, kaynak ve yapı Mühendisliği
6.Sanayii Mühendisliği ve yönetim
7.Motorlu Araçlar Mühendisliği
8.Enerji ve Çevre Mühendisi
9.Меkatronik Mühendisi

Tıp Fakültesi

1.Genel tıp doktoru
2.Tıp Hemşiresi ve tıp teknisyeni
3.Radyoloji Teknisyeni
4.Fizyoterapist
5.Konuşma Terapisi /Logopedi

Tıp Uzmanlık Bölümleri

1.Medikal Kimya
2.Biofizik
3.Biyoloji ve İnsan Genetiği
4.Anatomi
5.Biokimya
6.Histoloji ve Embriyoloji
7.İç Hastalıkları/Dahiliye
8.Psikoloji
9.Parasitoloji ile birlikte Mikrobiyoloji
11.Patoloji
12.Patopsikoloji
13.Toksikolji ile birlikte Farmakoloji
14.Nükleer tıp
15.İmmünobiyoloji ve İnsan Genetiği
16.Genetik
17.Radyoloji
18.Pediyatri
19.Bulaşıcı Hastalıklar
20.Cerrahi
21.Psikiyatri
22.Onkoloji ve Radyoterapi
23.Dermatoji
24.Epidemi ve İstatistik
25.Nevroloji
26.Ortopedi
27.Oftalmoloji / Göz
28.Kulak Burun Boğaz
29.Kadın Hastalıkları ve Doğum
30.Anesteziyoloji ve Resüsitasyon
31.Hijyen / Temizlik
32.İş yeri Hekimliği
33.Sosyal tıp ve tıbba giriş
34.Adli tıp
35.Tıp Etiği
36.Fizik tedavi ve Rehabilitasyon
37.Temel Sağlık Hizmetleri
38.Transfizyoloji

Eğitim Fakültesi

1.Okul öncesi Eğitmen
2.Sınıf Öğretmenliği

Hukuk Fakültesi

1.Hukuk Eğitimi

1. İdare Hukuku ve Kamu Yönetimi
2. Yurttaşlık Sivil ve Medeni Usul Kanunu
3. İş Hukuku
4. Hukuk Tarihi
5. Ceza Hukuku
6. Uluslararası hukuk ve Uluslararası İlişkiler
7. Roma Hukuku ve Özel-tüzel Gelenekler
8. Anayasa Hukuku
9. Finans ve Finans Hukuku
10. Fikri mülkiyet Hukuku/Telif Hukuku

2.Siyasal Bilgiler

1. Günümüzde uygulanan Politikalar
2. Diplomasi ve Uluslararası İlişkiler
3. Siyaset Yönetimi
4. Avrupa Kurumları ve Politikaları
5. Barış eğitimi

3.Gazetecilik

1.Gazetecilik
2.Medya ve İletişim

Doğal Bilimler ve Matematik Fakültesi

Matematik Enstitüsü

1.Analiz Enstitüsü
2.Cebir Geometri Enstitüsü
3.Topoloji Enstitüsü
4.Uygulamalı Matematik Enstitüsü
5. Fizik enstitüsü
6. Kimya enstitüsü
7. Biyoloji Enstitüsü
8. Coğrafya Enstitüsü
9. Bilişim Enstitüsü
10. Etnoloji ve Antropoloji Enstitüsü
11. Sismoloji ve Gözlem Enstitüsü

Diş Hekimliği Fakültesi

1.Diş Tıp Doktoru
2.Diş Hekimliği
3.Profesyonel Diş Teknisyeni
4.Profesyonel Diş Hemşiresi

Teknoloji ve Metalurji Fakültesi

1.Konfeksiyon Mühendisliği
2.Metalurji Mühendisliği ve metal materyaller
3.Malzeme Bilimi
4.İnorganik mühendislik ve çevre koruma
  Ametal mühendisliği
  Temel İnorganik Mühendislik
5.Polimer ve Organik Mühendislik
6.Gıda Teknolojisi ve Biyoteknoloji
Gıda Teknoloji Mühendisi
Bioteknoloji Mühendisi

7.Kimyasal Süreç Mühendisliği

Veteriner Fakültesi

Mobilya ve İç Mimari Tasarım Teknoloji Fakültesi

1..Ahşap yapılar ve mobilya ve iç dekorasyon
2..Ağaç Sanayi Yönetimi
3..Ahşap sektöründe makine, enerji ve ulaştırma
4..Üretime hazırlık
5..Yüzey işleme ve mobilya döşemeleri
6..Ağaçta önişleme
7..Mobilya ve İç tasarım
8..Mobilya ve iç mekan ürünlerin tasarlanması için Teknolojiler

Dramatik Sanatlar Fakültesi

Elektrik Mühendisliği ve Bilgi Teknolojileri Fakültesi

1. Bilgi Teknoloji Mühendisliği
2. Bilgi ve Bilgisayar Mühendisliği
3. Elektrik Güç Sistemleri Mühendisliği
4. Elektrik Güç cihazları Mühendisliği
5. Elektronik, Radyo ekipmanı ve sinyal işleme Mühendisliği
6. Dönüşüm ve elektrik enerjisi kullanımı Mühendisliği
7. Bilgisayar Sistem Mühendisliği ve Otomasyon
8. Telekomünikasyon Mühendisliği
9. Güç Mühendisliği ve Yönetimi

Ziraat Bilimleri ve Gıda Fakültesi

1.BİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİ

Bağcılık ve şarapçılık bölümü
Meyvecilik bölümü
Genetik ve doğru ürün seçme bölümü
Bahçecilik ve çiçekçilik bölümü
Zirai meteoroloji bölümü
Tarım ürünleri işleme bölümü
Özel tarım mahsulleri bölümü

2.HAYVAN BİOTEKNOLOJİSİ

Hayvancılık bölümü
Hayvan Sağlık ve Sosyal Yardım Bölümü
Hayvansal ürün teknolojisi
Beslenme ve besleyici gıda ürünleri Teknolojisi bölümü
Biyokimya ve genetik Mühendisliği bölümü

3.GIDA

Gıda ürünlerinde Kalite ve standart koruma bölümü
Sebze ve meyve işleme bölümü
Çevre bölümü
Toprak bölümü
Sulama ve Erozyondan koruma bölümü
Ekoloji ve çevre koruma bölümü
Zirai Kimya bölümü

4.BİTKİ KORUMA VE ZİRAAT TEKNİKLERİ

Bitki Koruma Bölümü
Ziraat Teknik bölümü
Genel mahsul Bölümü

5.ZİRAAT EKONOMİSİ

Tarım İşletme bölümü
Tarım ekonomisi bölümü
Özel Eğitim Bölümleri
Bağcılık ve Şarapçılık
Özel bitki ve tütün
Botanik ve Mikrobiyoloji
Pedolo. Zirai kimya ve Arazi Islahı
Genetik ve Seçim
Bahçecilik ve çiçekçilik
Ekonomi ve Organizasyon
Bitki Koruma
Tarım teknolojisi
Meyve üretim ve işleme
Genel kırpma
Çiftlik hayvancılığı
Meyvecilik

Bilgi Bilim ve Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi

1.Bilgisayar bilimi ve Bilgisayar Mühendisliği

• Yazılım Mühendisliği
• Bilgi Bilimi
• Donanım Mühendisliği ve Sistemleri
• Paralel İşleme
• Akıllı Sistemler ve Robotik
• Multimedya, bilgisayar grafikleri ve görselleştirme
• Bilgi Sistemleri

2.Ağ Teknolojileri

• BİT Sistemlerinin tasarım ve Yönetimi
• İletişim Teknolojileri
• İnternet Programlama
• Kablosuz ve Mobil Sistemler

3.E-Teknolojilerin Uygulanması

• Bilişim sistemleri Yönetimi
• E-Ticaret Teknolojileri
• Yeniliklerle Yönetim
• E-Toplum

4.Bilgisayar Eğitimi

5.Bilişim ve Bilgisayar Mühendisliği

6.Profesyonel Bilişim Eğitimi

7.Akademik Bilişim eğitimi (4 yıllık eğitim)

8.Bilişim Teknolojileri Profesyonel Eğitimi

Güzel Sanatlar Fakültesi

Müzik Fakültesi Konservatuarı

Beden Eğitimi ve Spor Fakültesi

Eczacılık Fakültesi

Laburatuar Biomühendisi

Felsefe Fakültesi

1.Filozofi
2.Pedagoji
3.Tarih
4.Sanat Tarihi
5.Arkeoloji
6.Klasik Filoloji
7.Psikoloji
8.Sosyoloji
9.Güvenlik, savunma ve dünya barışı
10.Sosyal çalışma ve Sosyal Politika
11.ÖZEL EĞİTİM VE Rehabilitasyon
12.Cinsiyet Uzmanlığı

Filoloji Fakültesi

1.Makedon dili ve Güney Slav dilleri
2.Makedon Edebiyatı ve Güney Slav Edebiyatı
3.Alban dili ve Edebiyatı
4.Alman dili ve Edebiyatı
5.Roman dilleri ve edebiyatı
6.Fransız dili
7.Roman dili
          İspanyol dili
          Portekiz dili
8.İngiliz dili ve edebiyatı
9.Slav dilleri
          Rus dili
          Polonya dili
          Çek dili
10.Türk dili ve Edebiyatı
11.Macar dili
12.Genel ve Karşılaştırmalı Edebiyat
13.Yazılı ve Sözlü Filoloji
14.Sosyal bölümler için yabancı dil eğitimi
15.Makedon dili için test ve belgelendirme merkezi
16.İtalyan dili ve Edebiyatı

Orman Fakültesi

1.Orman Mühendisi
2.Ağaç endüstri Mühendisi

ENSTİTÜLER

Ekonomi enstitüsü

Tarım enstitüsü

Deprem ve Sismoloji Enstitüsü

Sosyolojik, Siyasi ve Hukuki Araştırmalar Enstitüsü

Hayvancılık Enstitüsü

ÜNİVERSİTEYE BAĞLI BİLİMSEL KAMU KURUMLARI

Makedon Edebiyat Enstitüsü

Makedon dili Enstitüsü

Ulusal Tarih Enstitüsü

Makedon Folklor Enstitüsü

ÜNiVERSİTEYE BAĞLI DİĞER YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI

Ortodoks İlahiyat Fakültеsi.

ÜNİVERSİTEYE BAĞLI DİĞER ORGANİZASYONLAR

Akademik Kültür ve Sanat Dernеği

Devlet Öğrenci yurdu

Devlet Öğrenci Merkezi

Öğrenci Sağlık Merkezi

Ulusal Kütüphane

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player  • Avrupa'da Okumak için Geç Kalmadınız
  • Üniversite Okumanın ve Dil Öğrenmenin Kolaylığını Yaşayın
  • Uzaktan (Online) Üniversite Okuma Fırsatı
  • Kampanyalardan Yararlanmak için Hemen İletişime Geçin